Brokerzy URK Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług doradczych rynku kapitałowego, co obejmuje w szczególności zapewnienie opracowania koncepcji i struktury transakcji przeprowadzanych na rynku kapitałowym oraz zarządzanie, koordynację i nadzór nad procesem ich realizacji w obszarze przekształceń, przejęć, fuzji i konsolidacji.

Pomagamy przy:

  • wprowadzaniu papierów wartościowych emitentów na rynek regulowany oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu (sporządzanie odpowiednich dokumentów informacyjnych oraz zapewnienie zaufanego Autoryzowanego Doradcy),
  • emisjach i ofertach papierów wartościowych (w zakresie identyfikacji potencjalnych inwestorów i sporządzania dokumentacji transakcyjnej),
  • scaleniu, podziale i umorzeniu akcji, podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
  • komunikacji z rynkiem kapitałowym (relacjach inwestorskich, obsłudze korporacyjnej jako spółki publicznej, obowiązkach informacyjnych spółek notowanych w ASO).

Skupiamy grono specjalistów z dziedziny prawa gospodarczego (prawa rynku kapitałowego i prawa spółek handlowych), ekonomii i finansów (w zakresie analizy finansowej i wycen) oraz zarządzania procesami. Współpracownicy spółki Brokerzy URK Sp. z o.o. zrealizowali kilkadziesiąt projektów z zakresu przekształceń spółek prawa handlowego, transakcji na rynku kapitałowym oraz działań Autoryzowanego Doradcy (w tym emisji obligacji).


KONTAKT

Brokerzy URK Sp. z o.o.
ul. Dzieci Warszawy 27A lok. 129
02-495 Warszawa

tel.: +48 728 530 621
email: biuro@brokerzyurk.com.pl

NIP: 5222994972
REGON: 145963631
KRS: 0000420945


STRONA W PRZYGOTOWANIU| © Brokerzy URK Sp z o.o. 2012